Технічний переклад

Технічний переклад — переклад , що використовується для обміну спеціальною науково-технічною інформацією між людьми, що говорять на різних мовах.

 

В основі технічного перекладу лежить формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, беземоційністю і безособовістю. У лексиці використовується багато термінів латинського або грецького походження. Граматика технічних перекладів характеризується використанням специфічних і сталих граматичних норм: неозначено-особові та безособові конструкції, пасивні звороти, широко використовуються неособисті форми дієслова. Логічне виділення здійснюється за допомогою інверсії.

Види технічного перекладу:

Залежно від форм (способів) обробки вихідного тексту перекладачем виділяються різні види технічного перекладу:

повний письмовий (основна форма технічного перекладу)

реферативный переклад

анотаційний  переклад

переклад заголовків

Поняття технічного перекладача:

Технічний переклад здійснюється технічними перекладачами. Технічний перекладач є посередником в обміні науково-технічною інформацією.

Вимоги до технічного перекладача:

До технічних перекладачів пред’являються наступні професійні вимоги:

знання як мінімум однієї іноземної мови на рівні, достатньому для розуміння тексту оригіналу

знання мови, на яку виконується переклад (рідної мови), рівні, достатньому для грамотного викладу інформації.

уміння користуватися робочими джерелами

добре знання спеціальної термінології як мовою оригіналу, так і мовою перекладу

добре знання області техніки, до якої відноситься перекладний текст

володіння різними видами технічного перекладу

оптимальним є наявність у перекладача крім лінгвістичної освіти ще й спеціальної технічної освіти.