Медичний переклад

Переклад медичних текстів (медичний переклад) — це переклад  з однієї мови на іншу спеціалізованих медичних публікацій і текстів приватного характеру, зміст яких безпосередньо пов’язаний зі здоров’ям людини. Особлива позиція даної категорії спеціалізованих перекладів визначається важливістю будь-якої перекладної інформації, підвищеним вимогам до точності перекладу і дотриманні конфіденційності приватних відомостей, а також яскраво вираженою неоднорідністю використовуваної термінології.

Перекладу на іншу мову підлягають медичні тексти будь-якого рівня:

епікризи,

протоколи діагностичних досліджень або проведених операцій,

зведення результатів лабораторних тестів,

функціональних дослідів,

огляду пацієнтів,

листки-вкладиші до медикаментів ( інструкції із застосування),

рекомендації з лікування,

а також публікації про діяльність медичних установ

наукові статті з різних розділів медицини.

 

Оскільки «медична» мова є не просто складовою частиною, а розширеною модифікацією основної мови, то й відносно перекладів таких текстів діють, крім правил загальної мовної грамоти, ще й додаткові, пов’язані зі специфікою медичної термінологиії і традиційних форм (значень, виражень), прийнятих у конкретній країні.

Анатомічні терміни і Міжнародна анатомічна номенклатура

У цей час існують більш 8 тис. анатомічних понять (областей тіла, органів і їх частин), для позначення яких медики всього світу користуються спеціальними термінами Міжнародної анатомічної номенклатури (Nomina Anatomica)

Відносно анатомії людини діє як новітня Міжнародна анатомічна термінологія (Terminologia Anatomica, 1998), так і Базельська анатомічна номенклатура (BNA, 1895), Йенская анатомічна номенклатура (JNA, 1935) і Паризька анатомічна номенклатура (PNA, 1955).

Переважне використання сучасного варіанта якого-небудь терміна не виключає при цьому час від часу більш старі назви, що зустрічаються в різних джерелах.

Особливості перекладу медичних текстів

Крім активного використання неоднорідної і не завжди однозначної анатомічної номенклатури, медичні тексти відрізняються також надзвичайною різноманітністю тематики і лавиноподібною появою нових методів, технологій і пристосувань, назви яким даються «на ходу».

Перекладач медичних текстів повинен настільки чітко орієнтуватися в предметі, щоб упевнено виявляти неоднозначні терміни і вирази (не забуваючи про існування «хибних друзів перекладача»)і правильно визначати їхнє трактування. Одним з аспектів використання медичної термінології є, крім навичок роботи з Міжнародною анатомічною номенклатурою, також вільне володіння топографічними орієнтирами, площинами й осями, що застосовуються при описі морфології.

До перерахованого вище слід додати серйозне відношення до кожного замовлення й абсолютну конфіденційність.